REGLAMENT

1. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

1.1) Per participar a la Cursa dels Senglars cal tenir més de 14 anys, els menors de 18 anys hauran de portar una autorització dels pares o tutors.

1.2) Es totalment obligat per prendre la sortida a la Cursa dels Senglars 2020,  al recollir el dorsal, portar el present plec de responsabilitat signat.

1.3) Places limitades a 200 corredors per cursa. L’assignació de places es regirà per estricte ordre d’ingrés, fins a completar la totalitat de participants esmentat anteriorment. Aquestes estaran obertes a partir del dia 1 de febrer de 2020.

1.4) Les inscripcions es realitzaran única i exclusivament a través de la pàgina web http://senglars.tempsxcurses.com. La inscripció no quedarà formalitzada fins que no s’hagi realitzat el pagament.

1.5) L’organització es reserva el dret d’ampliar o reduir el nombre de places. Aquesta modificació seria anunciada a la web oficial de la carrera.

1.6) L’organització es reserva el dret a poder ampliar o reduir la distància de les curses si això ha de comportar una major seguretat pel corredor.

2. INSCRIPCIÓ

2.1) La Cursa dels Senglars és una prova amb 2 recorreguts, 12 o 21 quilòmetres, tria bé el que més puguis assolir.

2.2) El preu de la inscripció és de:

 • De l’1 al 9 de febrer: 6€ curta / 8€ llarga
 • Del 10 al 29 de febrer: 8€ curta / 10€ llarga
 • De l’ 1 de març al 24 d’abril: 10€ curta / 12€ llarga
 • El mateix dia de la cursa, si queden dorsals disponbles: 15€ / 20€
 •  Si no estàs federat, cal afegir-hi 2€ en concepte de l’assegurança obligatòria.

2.3) El preu d’inscripció inclou:

 • Bossa del corredor.
 • Avituallaments en cursa.
 • Avituallament d’arribada.
 • Dorsal personalitzat, amb 4 imperdibles.
 • Sistema de cronometratge.
 • Llistes de classificació al moment.
 • Llistes de classificació on-line.
 • Servei de dutxa a l’arribada.
 • Fotos on-line gratuïtes de la Cursa fetes pels nostres fotògrafs.

2d) Un cop realitzada la inscripció, no es tornarà l’ import de la mateixa si la no participació de l’atleta es per causes no imputables a l’organització. Únicament es podrà fer efectiu un canvi de nom  pel nom d’un altre company o amic, interessat en participar, enviant-nos les dades al correu 

3. DORSAL I XIP

3.1)  Per participar a la Cursa dels Senglars és obligatori l’ús del dorsal i xip lliurat per l’organització.

3.2) Cada un dels participants tindrà un dorsal amb un color identificatiu del recorregut que a decidit inscriure’s.

3.3) És obligatori portar el dorsal visible perquè l’organització pugui identificar als participants amb claredat en cada un dels controls.

3.4) No està permès cap canvi de dorsal entre corredors.

4. AVITUALLAMENTS

4.1) Durant els recorreguts els avituallaments seran líquids i sòlid. I trobareu aigua, refrescos, fruita, fruits secs i llaminadures, depenent de si són líquids o líquids i sòlids.

4.2) Els avituallaments estaran repartits al llarg del recorregut i la distància entre ells serà de 5 a 8km quilòmetres aproximadament.

4.3) Els corredors han d’estudiar amb determinació on estaran col·locats cada un dels avituallaments per ser conscients de la distància i el desnivell existent entre els diferents punts.

4.4) No hauran gots de plàstic. Els avituallaments seran punts per reomplir bidons i/o motxilles d’hidratació que hauran de dur els corredors/es.

5. RECORREGUT I MARCATGE

5.1) El recorregut estarà marcat amb cinta plàstica de color viu, fletxes i altres elements de senyalització ubicats regularment depenent de la tipologia del terreny i dels diferents camins, sent responsabilitat de cada participant localitzar la senyalització i seguir-la.

5.2) És obligatori seguir l’itinerari marcat, així com passar per tots els controls de pas establerts.

5.3) Si la situació ho exigeix, l’organització podrà realitzar les modificacions que consideri necessàries, així com retardar l’horari previst de la carrera.

5.4) Els vehicles motoritzats tindran preferència en les zones asfaltades i en les cruïlles existents durant el recorregut. Serà responsabilitat dels participants aturar-se per extremar les precaucions abans de creuar la calçada.

5.5) El mal temps no serà obstacle per la celebració de la prova, considerem que pot ser un al·licient i un repte més a superar. Tot i això l’organització es reserva el dret d’anul·lar-la si així ho creu convenient.

5.6) Els únics vehicles que podran seguir la prova seran els expressament autoritzats per  l’organització.

5.7) El temps màxim per acabar la prova és de:

 • Senglars 12K: 5 hores
 • Senglars 21K: 5hores

6. EMERGÈNCIES

6.1) Tots els participants tenen l’obligació d’assistir i de comunicar al control més proper qualsevol accident que hagin observat. En cas de no fer-ho seran desqualificats.

6.2) Es comptarà amb l’assistència d’un servei mèdic.

6.3) En cas d’emergència sense zona de cobertura els corredors estan obligats a trucar al 112.

7. RETIRADES

7.1) L’organització només es compromet a tornar als participants, al punt de sortida i arribada de la cursa, quan hagin abandonat en un control amb accés motoritzat.

7.2) Els corredors que decideixin abandonar la cursa ho hauran de comunicar a l’organització i entregar el dorsal.

7.3) Els corredors que decideixin abandonar la carrera hauran de retirar-se en un dels punts de control. Només una lesió de gravetat justificarà que un participant abandoni en un altre punt del recorregut.

7.4) L’organització no tornarà als participants que han abandonat fins que hagi finalitzat la cursa, si això comporta un perill pel desenvolupament òptim d’aquesta.

8. BRÍFING I RECOLLIDA DE DORSALS

8.1) Per recollir el dorsal serà necessari presentar  la targeta federativa (en cas d’estar federat) i el document de lliurament de responsabilitat que facilitarà l’organització amb la inscripció.

8.2) El fet de no retirar el dorsal i el xip en l’ horari establert significa la renúncia als mateixos.

8.3) El dorsal i el xip es lliuraran el mateix dia de la cursa a partir de 2/4 de 8.

8.4) En el “brífing” abans de la sortida es donaran tots els detalls tècnics que el corredor necessita conèixer per fer front a cada un dels recorreguts.

9. MEDI AMBIENT

9.1) La cursa esdevé per uns entorns naturali cal que continuïn tal com estan. Els participants hauran de conservar i preservar el medi.

9.2) Els corredors hauran d’adaptar-se a cada una de les diferents tipologies de terreny que es trobaran durant els recorreguts.

9.3) Com a corredors de muntanya, cada un dels participants, no només hauran de preservar el medi, sinó actuar amb responsabilitat i tenir un comportament exemplar davant de qualsevol adversitat.

9.4) No es permet córrer amb gos.

10. RESPONSABILITAT DEL CORREDOR

10.1) Els inscrits a la cursa participen voluntàriament i sota la seva responsabilitat en la competició. Per aquest motiu, l’entitat organitzadora, els col·laboradors, els patrocinadors i els altres participants queden lliure de qualsevol responsabilitat civil.

10.2) L’organització facilitarà a tots els corredors, juntament amb la inscripció, un document de lliurament de responsabilitat que hauran de signar.

10.3) L’organització no es  fa responsable dels accidents o qualsevol altre perjudici que la participació en la cursa pugui ocasionar als inscrits. Inscriure’s eximeix de tota responsabilitat als organitzadors en cas d’accident, lesió o qualsevol imprevist.

11. CATEGORIES

11.1) Hi haurà trofeus per als tres primers homes i dones de cada categoria i modalitat de cursa escollida.

11.2) El primer classificat/da de Bescanó també tindrà premi.

12. PROTECCIÓ DE DADES

12.1) La finalitat de la cessió de les vostres dades són: Gestionar la prova i enviar-vos informació relacionada amb la Cursa dels Senglars com altres esdeveniments de Bescanó Corre.

12.2) Les vostres dades personals que ens faciliteu seran incorporades al fitxer propietat de Bescanó  Corre.

12.3) Els participants, donen consentiment exprés al tractament de les seves dades personals i autoritzen també l’organitzador a publicar‐les en el llistat d’inscrits i en el llistat de resultats.

12.4) Podreu exercir el vostre dret d’accés, rectificació i cancel·lació per correu electrònic a bescanocorre@gmail.com.

12.5) Les vostres dades seran tractades d’acord amb el que estableix la llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm 298, del 14 de desembre de 1999).​

13. DRETS D’IMATGE

13.1) Els participants o representants legals dels menors d’ edat accepten cedir a l’organitzador i col·laboradors  el dret de captació, reproducció, distribució i publicació de les imatges de la cursa a qualsevol medi de comunicació com diaris, web, etc…

El fet de participar suposa l’acceptació de totes aquestes normes, quedant els imprevistos a criteri de l’organització.