1. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

1.1. Per participar a la cursa, caldrà que el dia 20 de maig de 2018 el corredor/a sigui major d’edat. Els majors de 16 anys es poden inscriure, serà imprescindible portar signada l’autorització dels pares o tutors per poder prendre sortida a la cursa.

1.2. En tractar-se d’una cursa de muntanya, amb bastants desnivells, serà imprescindible estar ben preparat físicament i portar l’equipament idoni per a aquest tipus d’activitats.

1.3. L’organització no es fa responsable de la manca de preparació adequada per a la prova, ni dels accidents que es puguin produir, si bé vetllarà per tal d’evitar-los.

1.4. La prova està limitada a 200 corredors per cursa. L’organització es reserva el dret d’ampliar o reduïr el nombre de places. Qualsevol modificació en aquest punt serà notificada per l’organització.

1.5. És totalment obligat recollir el dorsal per prendre sortida de la cursa.

1.6. Hi haurà dues categories absolutes, masculina i femenina.

1.7. Qualsevol cas que es presenti no previst en aquest reglament serà resolt pel comitè organitzador.

 

2. HORARIS

2.1. La prova es celebrarà el dia 20 de maig de 2018.

2.2. La sortida de la curses serà a les 9h del matí, a la zona esportiva de Bescanó.

2.3. L’arribada serà a la mateixa zona esportiva.

2.4. El temps màxim per completar la cursa és de 5 hores per la cursa de 22k i 3h la cursa d’ 11k.

 

3. INSCRIPCIONS I DORSALS

3.1. Les inscripcions anticipades (fins 18/05/2014) es realitzaran únicament i exclusivament a través de la pàgina de Tempsxcurses.

3.2. El preu de la inscripció anticipada a la cursa és de 14€ (federat) i 16€ (no federat) per la cursa de 22 quilòmetres i de 11€ (federat) i 13€ (no federat) per la cursa de 11 quilòmeres. A partir del 14 de maig, els preus s’incrementaran.

3.3. Si queden dorsals disponibles, el preu de la inscripció el mateix dia de la cursa és de 18€ (federat) i 20€ (no federat) per la cursa de 22 quilòmetres i de 13€ (federat) i 15€ (no federat) per la cursa de 11 quilòmetres.

3.4. El preu d’inscripció pels socis de BESCANÓ CORRE és gratuïta.

3.5. La inscripció NO CONFIRMA la plaça sense el corresponent pagament de la mateixa. L’assignació de places es regirà per estricte ordre d’ingrés.

3.6. Cada participant tindrà un dorsal que obligatoriament caldrà dur durant la proba en un lloc visible perquè l’organització el pugui identificar fàcilment en els punts de control.

3.7. No està permès un canvi de dorsals entre corredors.

3.8. L’horari de lliurament de dorsals i possibles noves inscripcions serà el mateix dia de la cursa de 7:30h a 8:30h. El fet de no retirar el dorsal en l’horari establert significa que s’hi renuncia.

3.9. S’ha de portar el DNI o resguard de la inscripció per tal de poder recollir el dorsal.

3.10. Un cop finalitzada no caldrà retornar el dorsal lliurat, però caldrà consevar-lo per accedir als serveis pels corredors.

3.11. No es tornarà l’import de la inscripció si la no participació del corredor no és per causes imputables a l’organització.

 

4. RECORREGUTS

4.1. La cursa constarà de dos recorregut. Un de 22 quilòmetres amb un desnivell aproximat de +1.000m/-1.000m i un altre de 11 quilòmetres amb un desnivell aproximat de +450m/-450m. Ambdós degudament senyalitzats amb cintes blanc-i-vermelles i marques de guix al terra.

4.2. La major part del recorregut transcorrerà per corriols i camins de terra.

4.3. En els punts d’asfalt, els vehicles motoritzats tindran preferència en les zones asfaltades i en les cruïlles existents durant el recorregut. Serà responsabilitat dels participants aturar-se per extremar les precaucions abans de creuar la calçada, si bé l’organització intetarà tenir controlats aquests punts.

4.4. És obligatori seguir l’itinerari marcat, així com passar per tots els controls de pas establerts.

4.5. Si la situació ho exigeix, l’organització podrà realitzar les modificacions que consideri necessàries, així com retardar l’horari previst de la carrera.

4.6. L’organització només suspendrà la prova si la integritat física dels corredors està en perill, en cap cas l’organització suspendrà la prova per raons meteorològiques.

4.7. No està permès córrer amb animals.

 

5. RETIRADES I EMERGÈNCIES

5.1. Els participants de la cursa hauran d’alertar en el punt de control o avituallament més pròxim qualsevol tipus d’accident.

5.2. Si un corredor es fa mal o es troba indisposat, els altres corredors estan obligats a parar-se per socorre’l i prestar-li ajuda.

5.3. És recomanable tenir gravat aquest telèfon a l’agenda per poder-hi trucar en cas d’emergència en zona de cobertura: 666 59 46 64.

5.4. En cas d’emergència sense zona de cobertura els corredors estan obligats a trucar al 112.

5.5. L’ organització diposarà d’un servei motoritzat per prestar ajuda als corredors que ho necessitin.

 

6. DESQUALIFICACIONS

6.1. No preservar el medi natural serà motiu de desqualificació.

6.2. No passar per tots els punts de control.

6.3. Passar pels punts de control fora de l’horari establert. En aquest cas, el corredor serà desviat per un camí alternatiu.

 

7. RECORREGUT ALTERNATIU

7.1. L’organització es reserva el dret de desviar la prova per un recorregut alternatiu i realitzar les modificacions que consideri necessàries en funció dels diferents condicionants, així com la suspensió de la prova si les condicions meteorològiques o qualsevol causa de força major l’obliguessin a fer-ho.

 

8. AVITUALLAMENTS

8.1. Es disposarà de diferents avituallaments amb fruita i aigua al llarg dels diferents recorreguts, aproximadament cada 6-7 km a la cursa de 25 quilòmetres i aproximadament a la meitat del recorregut a la cursa de 12 quilòmetres.

8.2. A l’arribada hi haurà esmorzar per tots els corredors (botifarres, pa, begudes…).

 

9. ASSEGURANÇA

9.1. L’organització declina tota responsabilitat pels perjudicis que els participants i els seus acompanyants puguin patir i/o ocasionar abans, durant i després de la cursa.

9.2. Tot i això, l’organització ha contractat, segons preveu la legislació vigent, una assegurança de responsabilitat civil i disposa dels serveis d’urgència adients.

 

10. SERVEIS AL CORREDOR

10.1. Tots els participants disposaran de dutxes i vestidors al camp Municipal de futbol fins les 14:00h.

10.2. Es farà entrega a tots els participants d’un obsequi.

10.3. A l’arribada hi haurà beguda i menjar (botifarres, pa, begudes…) per a tots els participants amb dorsal.

 

11. PROTECCIÓ AL MEDI AMBIENT

11.1. Tots els participants es comprometen a dipositar totes les deixalles a les corresponents bosses situades als diferents punts de control i a no malmetre de qualsevol manera l’entorn.

11.2. Es tracta d’una activitat que té un recorregut per paratges naturals. Sigueu respectuosos amb l’entorn, tots ho agrairem.

 

12. DRET A L’IMATGE

12.1. Els inscrits cedeixen de manera expressa a l’organització, i sense límit temporal, el dret a reproduir la seva imatge en qualsevol tipus de reportatge o foto.

12.2. Les dades de cada participant seran incorporades a un fitxer de l’Associació Bescanó Corre creat amb finalitats d’organització d’activitats esportives i/o de lleure i enviament d’informació. Els inscrits a la prova apareixeran en un llistat que es farà públic.

12.3. En completar la inscripció, entenem que us considereu suficientment informats d’aquest tractament i que accepteu aquestes condicions. En qualsevol moment podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició i cancel•lació, tot adreçant-vos a l’organització de la prova mitjançant el correu electrònic info@bescanocorre.com.